Hvad siger de studerende?

Af Anna Bundgaard, Sekretariatet for Kommunikation

Interessen for Fremtidens AU er stor blandt de studerede ved School of Business and Social Sciences. Derfor mødte mange studerende op for at møde Dekan Svend Hylleberg i en fyldt aula på Fuglesangs Allé onsdag den 16. marts. Dekanen blev i det to timer lange møde mødt med kritiske spørgsmål, nysgerrighed og undren fra de studerende.

Spørgsmålene drejede sig specielt om uddannelsernes faglige indhold, og hvordan de nuværende uddannelser bliver påvirket af omstruktureringerne af institutterne:

  • Vil der stadig være forskel på en cand.oecon og en cand.merc, når institutterne slås sammen til Department of Economics and Business?
  • Hvilken betydning får flytningerne for foreningsliv, fredagsbarer og studiemiljø?

Se en række af de studerendes reaktioner på dekanens oplæg.

Studerende Mette Overbeck, HA almen

Studerende Janne Christensen og Rikke Wulff, Marketing Mangement Communication

Studerende Benjamin Dickow, Økonomi

Studerende Christoffer Strandby, Økonomi

Neia Randlev, studerende HA jur