Svar fra Svend Hylleberg

Efter mødet med de studerende den 16. marts havde flere af de studerende ekstra spørgsmål til dekanen, som han her svarer på.

23.03.2011

Se videoindslagene med de studerendes spørgsmål til dekanen

Vil der stadig være forskel på oecon og merc?

Ja, jeg kan ikke se andet end, at det markedsmæssigt vil være en fordel for Business and Social Sciences at sørge for, at der er en tydelig forskellig profil for de to studier. Jeg er derfor sikker på, at forskellen vil blive tydeligere end i dag. Aftagerpanelet på oecon var da også temmelig kritisk over for den oprindelige plan med 8 institutter, og de havde ingen betænkeligheder ved at skabe et tættere bånd. Det foreslog de faktisk.

Hvilken betydning får flytningerne for foreningsliv, fredagsbarer og studiemiljø?  

Det er klart, at flytningerne vil ændre foreningsliv og fredagsbarer, selvom man jo sagtens kan deltage i den slags aktiviteter begge steder. Studenterne, der nu er i det nordøstlige hjørne, mener, at de har et ganske glimrende foreningsliv og fælles fredagsbar, og studenterne på Fuglesangs Alle mener, at deres model er glimrende. Jeg er sikker på, at der er behov for, at man finder en fælles samarbejdsmodel, og jeg er overbevist om, at det også vil ske. Studerende ved SAM og ASB har altid været meget kreative og iderige på dette område, så vi vil givet se mange spændende initiativer i fremtiden, som vil skabe gode forhold på dette område. Infrastrukturen i det nordøstlige hjørne, i Nobelparken og på Fuglesangs Alle giver gode muligheder for et godt studiemiljø, og den nye bygning på Fuglesangs Alle, der indvies i sommeren 2012, vil forbedre disse muligheder yderligere.

Hvordan vil vore studier ændres i de kommende år?

På den korte bane vil der ske meget lidt. Sådanne ting kan ikke ændres særligt hurtigt. En meget stor del af de studerende, der går på vore studier nu, vil være væk længe inden der sker ret meget. På længere sigt, hvilket vil gælde for de studerende, der starter efter sommerferien og senere, vil der blive forøgede muligheder for at tage fag på tværs, men stadig under hensyntagen til den nødvendige progression i de enkelte studier.

På en række af de nye institutter vil der blive mulighed for at opbygge faglige miljøer med større tyngde, fordi forskere tiltrækkes af miljøer, hvor de ikke er alt for alene, men tværtom har mulighed for at sparre med andre forskere i det samme område og i de tilstødende områder. Samtidig vil de større institutter gøre det lettere at arbejde på tværs. Alt dette forbedrer også de studerendes muligheder for en god uddannelse. På bachelorstudierne vil de meget store hold, vi allerede har nu, indebære, at der næppe sker de store ændringer.  På kandidatstudierne vil der derimod blive langt flere valgmuligheder, end der er nu.

Er den ændrede struktur med større institutter, flytninger osv. lavet for at gøre administrationen billigere og mere effektiv?

Nej, det er den ikke, selvom vi selvfølgelig håber, at det bliver en konsekvens. Den ændrede struktur laves, for at vi kan møde fremtidens udfordringer og forbedre vores forskning, vore uddannelser og vor videnudveksling.

Aarhus BSS