Bruger du AU's netværksdrev (U)fællesdrev/folder (O) eller AU's SharePoint-løsning behøver du ikke tænke på backup, da dette sker automatisk. Læs mere om AU's dataopbevaringsløsninger. 

Der er selvfølgelig situationer, hvor data ikke umiddelbart kan lagres på netværksdrev mm. Fx når du indsamler data i felten, eller mens beregninger pågår. Her bør du sikre dig, at der tages en backup af dataen, så snart det er muligt. I mellemtiden anbefaler AU, at du bruger alternative krypterede backupmuligheder, fx et krypteret USB-stik. Læs mere om kryptering. 


Har du et specielt behov, fx meget store datamængder, hjælper AU IT med at finde en passende løsning. Kontakt din lokale IT-support.