Anmeldelsesskema til AU's fortegnelse, hvor AU er dataansvarlig for en database eller en biobank

Her kan du anmelde AU's behandling af personoplysninger i form af en database eller en biobank med henblik på fremtidig uspecificeret forskning.


OBS! Forlænget sagsbehandlingstid

Databeskyttelsesenheden har i 4. kvartal 2020 modtaget et meget betydeligt antal anmeldelser og ændringer til fortegnelsen. Der er derfor i øjeblikket en forlænget sagsbehandlingstid. Alle henvendelser behandles i den modtagne rækkefølge.    

Dataansvarlig - biobanker og databaser

Anmeldelsesskema - biobanker og databaser
Denne anmeldelse vedrører*
Angiv typen af personoplysninger, som du påtænker at behandle*
Påtænker du at anvende databehandlere?
Skal personoplysninger, som ikke er biologisk materiale, videregives?*
Påtænker du at videregive biologisk materiale?*
Påtænker du at overføre personoplysninger til et land uden for EU/EØS?*
Hvis ja, angiv hvilke grundlad du overfører personoplysninger på baggrund af
Er der indgået en samarbejdsaftale eller databeskyttelsesretslige aftaler?
Hvilket lovligt grundlag baserer du din behandling af personoplysninger på?*