Anmeldelsesskema til AU's fortegnelse, hvor AU er dataansvarlig i forskningsprojektet

Her kan du anmelde dit forskningsprojekt til AU's interne fortegnelse over forskningsprojekter, hvor AU er dataansvarlig.


OBS! Forlænget sagsbehandlingstid

Databeskyttelsesenheden har i 4. kvartal 2020 modtaget et meget betydeligt antal anmeldelser og ændringer til fortegnelsen. Der er derfor i øjeblikket en forlænget sagsbehandlingstid. Alle henvendelser behandles i den modtagne rækkefølge.    

AU som dataansvarlig

AU som dataansvarlig
Fakultet/Enhed*
Er det et hovedprojekt eller et substudie til et hovedprojekt?*
Angiv typen af personoplysninger, som du påtænker at behandle*
Påtænker du at dele (videregive/overlade) personoplysninger med eksterne?*
Sker der overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS?
Hvis ja, angiv hvilket grundlag du overfører personoplysninger på baggrund af
Påtænker du at videregive biologisk materiale?
Påtænker du at publicere personoplysninger?*
Er det indgået en samarbejdsaftale eller databeskyttelsesretlige aftaler?*
Oprettes der en forskningsdatabase eller en forskningsbiobank i forbindelse med forskningsprojektet?*
Hvis ja, vil der ske...
Hvilket lovligt grundlag baserer du din behandling af personoplysninger på?*