Anmeldelsesskema til AU's fortegnelse, hvor AU er databehandler

Her kan du anmelde behandlinger af personoplysninger, som udføres af AU som databehandler på en andens (den dataansvarliges) vegne.


OBS! Forlænget sagsbehandlingstid

Databeskyttelsesenheden har i 4. kvartal 2020 modtaget et meget betydeligt antal anmeldelser og ændringer til fortegnelsen. Der er derfor i øjeblikket en forlænget sagsbehandlingstid. Alle henvendelser behandles i den modtagne rækkefølge.    

AU som databehandler

AU som databehandler
Fakultet/enhed*
Er der indgået en databehandleraftale?
Angiv typen af personoplysninger, som du påtænker at behandle*
Angiv hvad der sker med personoplysningerne på 'ophørstidspunktet'*
Sker der overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS?*
Hvis ja, angiv hvilket grundlag du overfører personoplysninger på baggrund af