Deling af personoplysninger med 3.-lande og internationale organisationer

3 hurtige om overførsler til 3.-lande

Hvad er et tredjeland? Hvad er en overførsel? Hvad er et overførselsgrundlag?

Et land, der ikke er en del af EU/EØS

Deling af personoplysninger med en importør i et 3.-land

Et lovligt grundlag (en hjemmel) i databeskyttelsesforordningen, som skal være opfyldt, inden du kan overføre. Overførselsgrundlaget er ikke det samme som behandlingsgrundlaget, men skal etableres udover behandlingsgrundlaget

Hvis du som et led i dit forskningsprojekt skal overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS – såkaldte 3.-lande – eller internationale organisationer, skal du være opmærksom på, at du skal have et overførselsgrundlag.

Formålet med kravet om et overførselsgrundlag er at sikre, at den beskyttelse, som man har efter databeskyttelsesreglerne ikke udvandes, når oplysningerne overføres til lande eller organisationer uden for EU/EØS, som ikke er underlagt databeskyttelsesforordningens regler.

På AU er der lavet en fælles løsning for, hvordan man kan etablere et overførselsgrundlag. Hvilken model i løsningen, der gælder for dit projekt afhænger af 3.-landet og importøren.

Visninger
Video: Klart overførselsgrundlag sikrer samarbejde med 3.-lande Video: Klart overførselsgrundlag sikrer samarbejde med 3.-lande Carsten Bøcker Pedersen, professor i økonomi på CIRRAU, fortæller i denne video om håndtering af personoplysninger, og om hvordan AU’s fælles løsning for overførselsgrundlag gør det muligt at udveksle personoplysninger med samarbejdspartnere i tredjelande. Det er vigtigt for at kunne samarbejde med universiteter i fx USA.

Få hjælp til at etablere overførselsgrundlag

Hvis du skal dele personoplysninger med andre uden for EU/EØS, skal du kontakte Technology Transfer Office (TTO) på tto@au.dk. TTO kan hjælpe med at vurdere, hvilket overførselsgrundlag, som overførslen kan baseres på.