Videregivelse af personoplysninger

Hvis du skal videregive personoplysninger i dit forskningsprojekt, fx i forbindelse med, at du skifter ansættelsessted, skal videregivelsen af oplysninger godkendes og registreres af Aarhus Universitet i hvert enkelt tilfælde.


Skema til videregivelse

Videregivelse af personoplysninger