Videregivelse af personoplysninger

Hvis du skal videregive personoplysninger i dit forskningsprojekt, fx i forbindelse med, at du skifter ansættelsessted, skal videregivelsen af oplysninger godkendes og registreres af Aarhus Universitet i hvert enkelt tilfælde.


Skema til videregivelse

Videregivelse af personoplysninger
Jeg bekræfter, at institutleder har godkendt videregivelse af oplysninger*
Hvilken type personoplysninger ønsker du at videregive? Vær opmærksom på, at personoplysninger, i videst muligt omfang, skal videregives i en form, hvor de ikke er umiddelbart personhenførbare for modtageren*
Sæt flueben - Den interne dataansvarlige/kontaktperson på AU har modtaget en skriftlig begrundet erklæring fra modtager af oplysningerne om,*
Videregives der biologisk materiale (fx blodprøver)?*
Sker der en overførsel af personoplysninger til behandling udenfor databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde (fx USA)?*
Sker videregivelsen med henblik på offentliggørelsen af personoplysninger i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller lignende?*
Jeg bekræfter, at TTO har vurderet hjemmelsgrundlaget forud for videregivelsen (hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte TTO på tto@au.dk inden du indsender denne formular)*