Hjemmelsgrundlag

Her finder du information om hjemmel. Hvis du har spørgsmål til hjemmelsgrundlag, kan du kontakte TTO på tto@au.dk. 


Behandling af personoplysninger er kun tilladt, hvor der er hjemmel i persondatalovgivningen eller anden særlovgivning. 

Eksempler på hjemler i persondatalovgivningen er:

  • samtykke (Art. 9, stk. 2, litra a)
  • folkesundhed (Art. 9, stk. 2, litra i)
  • forskning (Art. 9. stk. 2, litra j)

Persondatalovgivningen kræver ikke samtykke, hvor der er anden hjemmel, dvs. der er mulighed for at vælge den mest hensigtsmæssige hjemmel. Vær dog opmærksom på de situationer, hvor særlovgivning som fx sundhedslovgivning stiller særlige krav, der skal følges.

Kategorien af personoplysninger samt hvilke behandlinger, der skal finde sted med de pågældende personoplysninger, afgør hvilken lovhjemmel, der skal anvendes.