Samarbejde med Rambøll

På denne side kan du finde information om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du samarbejder med Rambøll, eller hvis Rambøll leverer ydelser ifm. et forskningsprojekt. 


  • I projekter hvor Rambøll leverer ydelser eller samarbejder med AU, skal der indgås en projektaftale/kontrakt/samarbejdsaftale.
  • Hvis Rambøll i forbindelse med projektet skal behandle personoplysninger på vegne af AU, tager AU stilling til dataansvar og hjemmel for den konkrete behandling af personoplysninger.
  • AU og Rambøll har indgået en standard databehandleraftale med bilag, hvor vilkårene i aftalen er forhandlet på plads, men hvor bilagene skal udfyldes og underskrives ved hvert projekt, hvor Rambøll er databehandler.
  • Hvis der er tale om en databehandling på vegne af AU, tager AU som dataansvarlig initiativ til udfyldelse af standard databehandleraftalen og instruks, der fremsendes til Rambølls godkendelse. Standarddatabehandleraftalen vedlægges således i en underskrevet pdf-version for hvert projekt sammen med de bilag/instruks, der skal udfyldes og underskrives.
  • Bilagene underskrives af afdelingsleder for Rambøll og den institutleder, der er ansvarlig for det konkrete projekt på AU.
  • Samarbejdsaftalen/kontrakten og den udfyldte databehandleraftale sendes til TTO (tto@au.dk) til godkendelse før underskrift.