Typer af personoplysninger

Disclaimer: Teksten er ikke revideret i 2021. Ny information kommer senere.

Her kan du finde information om og se eksempler på de forskellige typer af personoplysninger.


Hvad er personoplysninger

Personoplysninger skal forstås meget bredt og dækker enhver oplysning, der kan henføres til en person, også selvom dette forudsætter kendskab til et CPR nr., registreringsnummer eller lignende. Også oplysninger i form af fx et billede, et fingeraftryk og matrikeloplysninger er personoplysninger. Vær opmærksom på at der er forskel på, hvordan du må behandle og opbevare de forskellige typer af personoplysninger.


Typer af personoplysninger

Følsomme/særlige personoplysninger

Følgende oplysninger anses som følsomme/særlige personoplysninger:

  • Race eller etnisk oprindelse
  • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  • Behandling af genetiske data og/eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person
  • Helbredsoplysninger
  • Oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Almindelige personoplysninger

Personoplysninger, der ikke falder ind under kategorien "Følsomme personoplysninger", kaldes "almindelige personoplysninger".

Almindelige personoplysninger kan fx være identifikationsoplysninger som fx navn og adresse, kundeforhold, økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, stamoplysninger: navn, adresse, fødselsdato, IP-adresse, matrikelnr. og andre lignende ikke-følsomme oplysninger . 

Oplysninger om strafbare forhold

Oplysninger om strafbare forhold kan være en oplysning om, at en person har begået en bestemt lovovertrædelse, men det kan også fx være en oplysning om, at en person har adresse i et fængsel. Med andre ord er der tale om en oplysning om strafbare forhold, hvis det ud fra oplysningen kan udledes, at en person har begået noget strafbart. Regler om behandling af oplysninger om strafbare forhold fremgår ikke af forordningen, men vil blive fastsat i de enkelte lande. 

Kilde: Datatilsynet 

Særligt for oplysninger om CPR nr.

CPR nr. er en fortrolig personoplysning.

Regler for behandling af nationalt identifikationsnummer (i Danmark CPR. nr.) fremgår ikke af databeskyttelsesforordningen.  


Anonymiserede og pseudonymiserede personoplysninger

Læs mere om begreberne:

NB! En behandling af pseudonymiserede personoplysninger er en behandling af personoplysninger.