Videregivelse af personoplysninger

Hvis du skal videregive personoplysninger i dit forskningsprojekt, fx i forbindelse med, at du skifter ansættelsessted, skal videregivelsen af oplysninger godkendes og registreres af Aarhus Universitet i hvert enkelt tilfælde.


Sådan gør du

  1. Indhent en skriftlig begrundet erklæring fra modtageren. Se minimumskrav og find skabelon til erklæring.
  2. Udfyld skema her på siden (vær opmærksom på, at der er tilfælde, hvor skemaet ikke skal bruges - se information i højre kolonne). 

Husk at videregivelse af data skal være i overensstemmelse med formålet og skal som udgangspunkt være oplyst informanterne ved indsamlingen.

Skema til videregivelse

Videregivelse af personoplysninger
Jeg bekræfter, at institutleder har godkendt videregivelse af oplysninger*
Hvilken type personoplysninger ønsker du at videregive? Vær opmærksom på, at personoplysninger, i videst muligt omfang, skal videregives i en form, hvor de ikke er umiddelbart personhenførbare for modtageren*
Sæt flueben - Den interne dataansvarlige/kontaktperson på AU har modtaget en skriftlig begrundet erklæring fra modtager af oplysningerne om,*
Videregives der biologisk materiale (fx blodprøver)?*
Sker der en overførsel af personoplysninger til behandling udenfor databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde (fx USA)?*
Sker videregivelsen med henblik på offentliggørelsen af personoplysninger i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller lignende?*
Jeg bekræfter, at TTO har vurderet hjemmelsgrundlaget forud for videregivelsen (hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte TTO på tto@au.dk inden du indsender denne formular)*