Skabelon - videregivelseserklæring

Hvis du skal videregive personoplysninger i dit forskningsprojekt, fx i forbindelse med, at du skifter ansættelsessted, skal videregivelsen af oplysninger godkendes og registreres af Aarhus Universitet i hvert enkelt tilfælde. Udfyld denne formular.


En videregivelse af personoplysninger kræver en skriftlig begrundet erklæring fra modtageren, der som minimum skal indeholde følgende:

  • At oplysningerne konkret er nødvendige for modtagerens undersøgelse
  • At oplysningerne alene vil blive brugt i statistisk eller videnskabeligt øjemed
  • At oplysningerne ved undersøgelsens afslutning vil blive slettet, anonymiseret eller tilintetgjort
  • At oplysningerne ikke efterfølgende vil blive videregivet til tredjemand.
  • At formidling af resultaterne vil ske på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.