Netadfærd

Når du som medarbejder bruger internettet udsætter du potentielt din computer – og dine data – for fare. Derfor skal du altid udvise agtpågivenhed. Selvom din maskine har et fuldt opdateret antivirus program, styresystem osv. kan du risikere, at en hjemmeside, som du besøger, er inficeret med ondsindet kode, som vores systemer endnu ikke kender.


Vær opmærksom på følgende når du bruger AU's netværk: 

  • Hvis du bruger forbindelsen privat, så vis hensyn over for andre. Nøgleordene er sund fornuft. Først og fremmest må det ikke have et omfang, der generer andres arbejde, og du må aldrig bruge universitetets internetforbindelse kommercielt.
  • Når du bruger Universitetets internetforbindelse ”optræder” du ude på nettet med en identitet som repræsenterer, eller kan føres tilbage til, Aarhus Universitet. Du har naturligvis ytringsfrihed, men du må ikke udtale dig på vegne af universitetet (eller se ud som om, du gør det) medmindre, at du er bemyndiget til det, og du må ikke med din adfærd kunne bringe universitetet i miskredit.
  • Du må ikke bruge internetforbindelse til ulovligheder. Husk at AU IT logger alt, og kan bruge disse logger til at finde identiteten på folk, som misbruger internetforbindelsen. Download eller anden fildeling af piratsoftware, -film, -musik og andet tilsvarende materiale er ikke blot kriminelt, det er også et direkte angreb på universitetets it-sikkerhed og kan derfor resultere i alvorlige disciplinære sanktioner.
  • Husk at også ”respektable” hjemmesider bliver inficeret – typisk gennem de bannerreklamer, som finansierer mange hjemmesider. Så du skal udvise almindelig sund fornuft, når du færdes på nettet; vær forsigtig med hvad du klikker på!