Password

På denne side kan du finde reglerne for passwords på AU, og få hjælp til hvordan du husker dine passwords. Vær opmærksom på følgende

Der er grundlæggende tre måder, hvorpå en forbryder kan få adgang til et password på; ved at spørge, ved at gætte eller ved at forsøge sig frem.

Det handler derfor om at lave et password, der beskytter bedst muligt mod ovenstående. Det eneste der kan stoppe en forbryder, som forsøger sig frem, er at stille krav til længden og kompleksiteten af passwordet, samt, med jævne mellemrum, at skifte sit password. Derfor har AU også nogle minimumskrav inden for disse områder.

 • Password skal være stærke. Du skal sørge for at dit password ikke kan gættes nemt. Nogle systemer sørger automatisk for at visse minimumskrav overholdes; på andre skal du selv vælge noget fornuftigt.
 • Et password skal indeholde mindst tolv karakterer. Længere passwords kan kræves for priviligeret adgang, ved adgang til følsomme informationer eller til forretningskritiske systemer.
 • Et password skal indeholde kombinationer fra mindst tre af følgende kategorier: Store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn. Desuden kan Æ, Ø, Å ikke benyttes til AU's systemer.
 • Et password bør ikke indeholde personlige oplysninger. Mange bruger fødselsdatoer, navne, adresser og lignende som password - og selv om de er nemme at huske, er de ofte relativt nemme at gætte for en person med skumle hensigter. Jo nemmere det er at henføre oplysningen til dig som person, jo nemmere er det at gætte.
 • Et password skal skiftes med jævne intervaller. 
 • Et password er strengt personligt. Du må aldrig oplyse dit password til andre. Ikke til dine kolleger, ikke til dine venner, ikke til din familie.
 • Hvis nogen sender dig en mail og beder om dit password, så slet mailen.
 • Hvis nogen sender dig et password per mail så log ind og ret det omgående.
 • Skift straks dit password, hvis der er den mindste mistanke om, at andre har fået kendskab til det.
 • Det er forbudt at anvende det eller de passwords som giver adgang til tjenester på Aarhus Universitet andre steder.
 • Et password må ikke genbruges.

Sådan husker du dit password

Det vigtigste krav til et sikkert password er, at du kan huske det. Hvis vi opfinder passwords, der er alt for svære at huske, fx T1Z#8q_N, sker der en af to ting:

 1. Vi glemmer passwordet - og skal så have et nyt.
 2. Vi skriver det ned, så vi ikke glemmer det.

Begge dele er uhensigtsmæssigt, og bør derfor undgås.

Herunder er præsenteret tre måder at lave/huske passwords på, som dels sikrer en rimelig kvalitet af de resulterende passwords, og dels øger sandsynligheden for, at du kan huske passwordet efterfølgende. 


Password ud fra sætninger

 • Det er nemmere at huske en sætning end en tilfældig rækkefølge af bogstaver, tal, specialtegn mv. Det kan man udnytte til at lave et password som en række af tegn, der bygger på en sætning. Fx Lauritz har været Rektor på Aarhus Universitet i mere end 4 år. Denne sætning kan fx omsættes til følgende password: LhvRpAU>4aar.
 • Uden huskesætningen ville dette password formentlig være tæt på umuligt at huske, men med huskesætningen bliver det pludseligt muligt at huske.
 • Man kan udvide systemet ved fx at substituere bestemte bogstaver med tal eller specialtegn.
  Fx Mit job er således det vigtigste på hele Aarhus Universitet. Som så kan blive til: Mj3$dvphAU. Her er s substitueret med $ og e substitueret med 3.

Password = passphrase

 • I stedet for at bruge passwords, kan man bruge passphrases. Dvs. hele sætninger som kodeord.
  Fx Peter har 1 gul Volvo, men den ser brun ud. 
 • Denne passphase udemærker sig ved at være relativt let at huske, rimeligt komplekst, svært at gætte og så langt, at det i praksis ikke kan lade sig gøre at prøve sig frem.
 • Ulempen er, at ikke alle systemer understøtter passphrases. Dermed kan man i praksis blive tvunget til at benytte andre metoder.
 • Nogle gange kan det løses ved at fjerne "mellemrum" og andre ikke "normale" tegn, så sætningen i stedet bliver Peterhar1gulVolvomendenserbrunud, men hvis ikke det er nok, så må man bruge andre metoder, fx den der er beskrevet ovenfor.
 • Hvis det er muligt at benytte passphrases, skal man være opmærksom på ikke at benytte passphrases som er "nemme" at gætte, fx "Ole sad på 1 knold og sang". Berømte citater, kendte sange o.lign. findes sandsynligvis på hackernes passphrase lister, og dermed bliver det nemmere enten at gætte og/eller prøve sig frem