Dispensation fra informationssikkerhedspolitikker

Har du behov for at afvige fra de gældende informationssikkerhedspolitikker, kan du søge om dispensation hos CISU (Centrale Informationssikkerhedsudvalg). Udvalget vil herefter vurddere, om ansøgningen kan imødekommes eller afvises.

Begrundelsen i ansøgningen skal indeholde beskrivelse af følgende:

  • Konsekvenser for AU, hvis dispensationen ikke bliver godkendt.
  • Hvor udstyret er placeret på AU.
  • Hvornår der er en løsning klar, som løser behovet for afvigelsen fra politikkerne.

Ansøgningen skal sendes til informationssikkerhed@au.dk