• Arbejdsmiljø i Økonomi og Bygninger

2019 - APV rapporter

I modsætning til tidligere år er den psykiske og fysiske APV gennemført på samme tidspunkt og indgår i samme rapport.

Tidligere APV'er

Arbejdsmiljø generelt


Arbejdsmiljødrøftelser

Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Endvidere skal det vurdereres, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde.

Evaluering af APV

Oplæg om...

Ergonomi

Den 1. juni 2017 blev der afholdt et arrangement omkring ergonomiøvelser.

Stress

Den 22. oktober 2015 holdt HR et oplæg om stress for medarbejderne i Økonomi og Bygninger.

Velkomstfolder

Økonomi og Bygninger har udarbejdet en velkomstfolder til nye medarbejdere, der indeholder praktisk information og nyttig viden - bl.a. om alarmer og evakuering.

LSU årshjul

I det lokale samarbejdsudvalg - LSU - er der udarbejdet et årshjul, hvoraf det fremgår hvornår specifikke punkter drøftes i løbet af året. 

HR's arbejdsmiljøsider