Bygningsportalen for leverandører

Bygningsportalen

For leverandører

På bygningsportalen for leverandører findes oplysninger, standarder, vejledninger og aftalegrundlag, som skal anvendes i forbindelse med AU's bygninger og byggesager.

Siden er henvendt til rådgivere, entreprenører og øvrige samarbejdspartnere, der i en bred forstand betragtes som leverandør til AU.

Dokumenterne og informationer på portalen opdateres jævnligt. Som bruger bør du derfor sikre dig, at du anvender den senest opdaterede version af de dokumenter, du anvender og ikke genbruger fra tidligere projekter.