Samarbejdsudvalg (LSU)

  • Lokalt Samarbejdsudvalg (LSU)

Bygninger

Det lokale samarbejdsudvalg (LSU) er et kollektivt organ, der er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Bygninger.

Samarbejdsaftalen fastlægger rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi mv.

Da der er opgaver/områder, som LSU og LAMU (arbejdsmiljøudvalg) begge skal behandle, afholdes møderne på samme dag med et fællesmøde imellem de to udvalg.


Ledelsesrepræsentanter

Arnold Boon
universitetsdirektør og fung. vicedirektør
(formand)
Anja Staun, Bygningssekretariatet

Medarbejderrepræsentanter

Anders K. Moestrup, Bygningssekretariatet
(næstformand)