DPU-domæner

De tre gamle DPU-domæner er, som de sidste, lukkede

04.06.2020 | Karen Bjorholm Viberg

De tre DPU domæner er nu lukkede, og dermed er alle de 18 Microsoft AD-domæner, som AU IT ”arvede” tilbage ved oprettelsen, nedlagte og erstattede af det fælles domæne uni.au.dk. Tankerne om et fælles domæne for AU tog sin begyndelse tilbage i 2008, i første omgang dog i form af føderering mellem de dengang eksisterende domæner.

Uni.au.dk blev i 2011 oprettet som ressource- og placeholderdomæne for en fælles Exchange installation i forbindelse med mail- og kalenderkonsolideringen. Navnet blev valgt for at undgå eventuelle problemer med allerede eksisterende domæner, og for fremadrettet at sikre en unik navngivning. Samtidig blev det muligt at lade domænets "rodnavn" uni.au.dk indgå i en unik mailadresse. Da der - efter lange overvejelser - blev truffet beslutning om, at en person svarer til en AU-person med netop én tilhørende brugerkonto, blev der åbnet for en lang række muligheder - lige fra invariante, unikke mailadresser til Cloud - som ellers ville have været yderst vanskelige at opnå.

Gennem talrige projekter siden er fil, print og udrulning af Windows maskiner også konsolideret i uni.au.dk. Gevinsten er stor, blandt andet

  • Central og nemmere styring af brugere og deres password via IdM driver til uni.au.dk mod tidligere til 18 domæner
  • Samme brugernavn/password i stort set alle sammenhænge (Single-/Same-Signon - SSO).
  • Muligheden for højere grad af sikkerhed (2-faktor validering).
  • Muligheden for at tilbyde nye services som Office 365 (Teams og OneDrive).

Specielt sidste punkt har betydet, at AU IT med kort varsel har været i stand til at tilbyde en service som Teams.

Selv om konsolideringerne har betydet, at alle brugere gennem de sidste 10 år har været forstyrret adskillige gange, er introduktionen af et standardiseret brugernavn med samme password på tværs af (næsten) alle systemer en enorm gevinst for den enkelte bruger, og danner grundlaget for den gode brugeroplevelse knyttet til SSO.

Uni.au.dk er i dag et travlt domæne med 70.000 bruger- og 17.000 computerkonti, som findes både on-premise og replikeret i Azure Cloud med mulighed for understøttelse af cloud-relaterede behov. 

AU IT