Internt rolleskift

27.06.2019 | Karen Bjorholm Viberg

Jeg har bedt Johanne om at påtage sig en anden rolle i organisationen fremover, og det glæder mig meget at kunne fortælle, at hun har sagt ja.

Johanne skal fremover være arkitekt i Frans’ team. Her vil hendes erfaring og indsigt særligt skulle bringes i spil i de store integrationsprojekter på det studieadministrative område i digitaliseringsstrategien, hvor vi har en kæmpestor udfordring de kommende år.  Desuden vil hun skulle bidrage til at definere den fremtidige roadmap for den nødvendige teknologiplatform for integrationsarbejdet.

Tag godt imod Johanne i hendes nye rolle!

Der vil blive opslået en stilling som ny teamleder i Integrationsteamet efter sommerferien. Indtil en ny teamleder tiltræder, varetager jeg teamledelsen i integrationsteamet.

Kristine

AU IT