Lønforhandlinger AU IT 2020

Procesplan for lønforhandlinger i AU IT 2020

12.01.2020 | Karen Bjorholm Viberg

Lønramme og proces

Rammen er 0,5% af lønsummen, og der kan søges både faste tillæg og engangsvederlag iht. de vedtagne lønforhandlingskriterier. Faste tillæg udmøntes med virkning fra 1. april 2020.

3.- 24. februar – Periode, hvor medarbejdere kan give oplysninger til deres tillidsrepræsentant til brug for lønforhandlingen. Special- og chefkonsulenter kan vælge at forhandle selv, anmodning om dette sendes til kv@au.dk senest d. 24. februar.

Lønforhandlingsskemaet ligger på AU’s hjemmeside fra den 3. februar. Fristen for udfyldelse af lønforhandlingsskemaet er den 24. februar. Der kan angives en begrundelse i skemaet (max 2000 tegn). Derudover kan der markeres på baggrund af hvilket lønforhandlingskriterie, der ansøges. Der kan ikke vedhæftes yderligere dokumenter.

9. marts – 22. maj – Forberedelses- og forhandlingsperiode.
Når forhandlingerne er afsluttet, udgår nyhed til medarbejderne om, at forhandlingerne er afsluttede.

Medio/ultimo maj – Alle medarbejdere orienteres skriftligt, og de kan efterfølgende tage en dialog med deres leder om begrundelsen for resultatet. Udmelding sker, når alle forhandlinger er afsluttede, dog senest d. 25. maj.

AU IT Kriterier lønforhandling

Lønkriterierne for AU IT er af LSU formuleret med udgangspunkt i AU’s overordnede lønpolitik. De lokale lønkriterier evalueres i LSU efter de årlige lønforhandlinger.

Du kan læse mere om AU’s overordnede lønpolitik her medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenpolitik/

Lønforhandling baserer sig iht. AU’s personalepolitik på:

Anvendte faglige og personlige kompetencer og udvikling

Arbejdsindsats

Resultater

Innovationsevne og engagement i jobbet og arbejdspladsen

Evne til at understøtte målene i universitetets overordnede strategi samt lokalt opstillede mål

LSU har i udarbejdelsen lagt vægt på at lønkriterierne understøtter realiseringen af AU IT’s målbillede, som er afledt af AU’s vision, mission, værdigrundlag og strategiske sigtelinjer. Du kan læse mere om AU IT’s målbillede her medarbejdere.au.dk, og AU’s strategi for 2020-2025 her au.dk/om/profil/strategi.

Kriterierne for AU IT er som følger:

At man har skabt synlige resultater gennem en helt ekstraordinær og særlig indsats

At man har blik for brugernes behov og er initiativrig og proaktiv i opgaveløsningen

At man er produktiv og leverer kvalitet i opgave løsningen

At man bidrager fagligt og socialt til sammenhængskraft

LSU er enige om at minde om, at kompetenceudvikling naturligvis er meget væsentlig, men at der ikke er nogen automatisk sammenhæng mellem at tage et kursus eller en certificering og en lønstigning.

AU IT