Lov om webtilgængelighed

27.08.2020 | Karen Bjorholm Viberg

Per 23. september 2020 skal AU’s systemer til studerende, phd’er og eksterne brugere leve op til en række bestemmelser i Loven om webtilgængelighed. Loven skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer, herunder brugere med handicap. 

AU har både ansvar for de egenudviklede systemer og de indkøbte standardssystemer til disse målgrupper. Systemer til medarbejdere er derimod ikke omfattet af loven.

I den forbindelse er der lavet en række vejledninger på Medarbejderservice her: 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/itgovernance/systemlandskabet/tilgaengelighed/

For alle systemer til de nævnte målgrupper skal der laves en såkaldt WAS-erklæring, som redegør for i hvor høj grad man lever op til den internationale standard for tilgængelighed WCAG 2.1.

For nogle systemer bør der desuden laves tilpasning af brugerfladen og frontendkoden, for at sikre compliance med WCAG 2.1.

Endelig er der i nogle systemer også redaktionelle opgaver forbundet med at øge tilgængeligheden for forskellige målgrupper.

Alle tre dele er uddybet i vejledningerne: https://medarbejdere.au.dk/strategi/itgovernance/systemlandskabet/tilgaengelighed/

Initiativpligten vedr. dette arbejde ligger hos de respektive systemers Systemforvaltere.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte teamleder for Brugeroplevelser, Marie Halkjær Kragelund, på e-mail mahk@au.dk eller telefon 20 12 32 80.

AU IT