Ny IT-sektion er gået i luften

Ny og forenklet IT-sektion skal gøre det nemmere for medarbejdere at finde IT-services og -værktøjer.

20.11.2019 | Sandra Trefzer

Den nye IT-sektion

IT-sektionen før redesignet

En ny og forenklet IT-sektion på medarbejderservice, som skal gøre det nemmere for medarbejdere på AU at finde IT-services og -værktøjer, er gået i luften mandag den 18. november.

De vigtigste nyheder på IT-sektionen er:

  • Nyt design af forsiden, der fokuserer på det mest brugte indhold.
  • Søgeværktøj for alle IT-vejledninger.
  • Nyt design af IT-supportsiderne.
  • Ny forsimplet menustruktur, der består af kun 4 punkter: ’Vejledninger’, ’IT-support’, ’Anskaf IT-udstyr og software’ og ’Sikkerhed’.
  • De 25 mest besøgte sider er blevet optimeret.
  • Der er ryddet op i sider, der ikke bliver brugt.
  • Sider, der ikke henvender sig til de primære målgrupper (VIP og TAP medarbejdere), er blevet placeret andre steder på AU’s web.

 Selvom den nye IT-sektion er gået i luften, fortsætter arbejdet med siderne:

  • Den engelske version er endnu under opbygning.
  • En del sider mangler at blive tilpasset en ny skabelon for vejledninger, som er udarbejdet i forbindelse med projektet.
  • Der skal implementeres en ny governancemodel, der skal sikre, at vi fremadrettet kan fastholde og videreudviklere et højt niveau for sektionen.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Brugeroplevelser og Generelle Applikationer, AU IT, Aarhus BSS og Arts IT-Support samt Kommunikation og Presse, Universitetsledelsens Stab, har siden juni været i gang med at forberede det nye design af IT-sektionen, som længe har trængt til en oprydning.

Projektet er pilotprojekt i en større oprydningsproces på medarbejderservice, som har til formål at løfte kvaliteten af indholdet og gøre det nemmere for medarbejdere på AU at finde administrative services og værktøjer. Som det næste vil et lignende projekt blive sat i gang for HR-sektionen.

Har du spørgsmål til den nye IT-sektion, er du velkommen til at kontakte projektlederne Rasmus Stensgaard, rst@au.dk, eller Sandra Trefzer, str@au.dk, Brugeroplevelser.

AU IT