PLAN i produktion

AU’s fælles planlægningssystem er nu sat i produktion

27.04.2020 | Karen Bjorholm Viberg

AU’s fælles planlægningssystem er nu sat i produktion. Det betyder, at fakulteterne kan påbegynde undervisningsplanlægning i systemet for efteråret 2020 og fremefter. Systemet tages i anvendelse på dele af NAT, som laver planlægning i systemet for efteråret 2020, og på Arts der laver planlægning for foråret 2021.

Initialiseringen blev gennemført tirsdag og onsdag i sidste uge, hvorefter er der lavet et grundig kvalitetstjek på om data er repræsenteret rigtigt. Fakulteterne er nu i gang med klargøring af systemet, så brugerne kan starte planlægning i løbet at den kommende tid.

Der er ydet en kæmpe indsats i projektet for at nå projektets største milepæl til dato. AU har nu både med et testsystem til skyggeplanlægning / testforsøg og et produktionssystem til brug for den fremadrettede undervisningsplanlægning.

I løbet af kobles efteråret 2020 vil eksamensplanlægningen blive koblet på miljøet. I den sammenhæng vil der ”kun” blive tale om en opdatering til det etablerede produktionsmiljø.

Tak til alle der har være med til at få det til at lykkes.

AU IT