Redesign af it-sektionen skal løfte kvaliteten til gavn for brugere og redaktører

Som pilotprojekt i en større oprydningsproces på medarbejderservice er der en ny og forenklet it-sektion på vej, som skal løfte kvaliteten af indholdet og gøre det nemmere for medarbejdere på AU at finde it-services og -værktøjer.

17.09.2019 | Karen Bjorholm Viberg

Skitse af ny forside for it-sektionen på medarbejderservice

It-sektionen på medarbejderservice har længe trængt til en oprydning. Udfordringen har bl.a. været, at venstremenuen i årenes løb er sandet til, at der generelt er for mange sider og at kvaliteten af indholdet er svingende, hvilket bekræftes af løbende feedback fra brugerne. 

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Brugeroplevelser og Generelle Applikationer, AU IT, Aarhus BSS og Arts IT-Support samt Kommunikation og Presse, Universitetsledelsens Stab, har derfor siden juni været i gang med at undersøge og designe, hvordan opgaven skal løses.


Hvad indebærer planerne for den nye it-sektion:

  • Den primære målgruppe er blevet præciseret til at være ”almindelige” VIP og TAP medarbejdere. Indholdet skal derfor målrettes disse grupper. Værktøjer og informationer, der henvender sig til andre målgrupper, fx it-faglige medarbejdere som it-projektledere eller it-supportere, bør derfor placeres andre steder.
  • Der er udarbejdet en ny og mere simpel menustruktur, så der fremadrettet kun vil være 4 menupunkter: ’Vejledninger’, ’It-support’, ’Sikkerhed’ samt ’Køb it-udstyr og software’. Der vil således blive flyttet rundt på mange af de eksisterende sider.
  • En vigtig del af projektet er at få gennemgået og løftet kvaliteten af de 25 vigtigste sider, dvs. de sider, som bliver allermest brugt. Samtidig vil der blive ryddet op i de sider, der ikke bliver brugt, mens sider, der ikke henvender sig til den primære målgruppe, flyttes andre steder hen. Dette arbejde vil foregå i dialog med de relevante redaktører for siderne.
  • I forbindelse med projektet er der endvidere udarbejdet en skabelon for, hvordan man opbygger en it-vejledning, så der kan blive en ensartethed på tværs af vejledningerne til gavn for både brugerne og redaktører.
  • En ny governancemodel skal sikre, at der blive klare linjer omkring, hvem der har beslutningskompetence i forhold til it-sektionen, og hvilke opgaver, der fx. forventes løst af en redaktør, så vi fremadrettet kan fastholde og videreudviklere et højt niveau for sektionen.

Arbejdet med opbygningen af den nye it-sektion påbegyndes i uge 38 og efter planen vil den nye, reviderede sektion kunne gå i luften efter efterårsferien.

Spørgsmål om projektet kan rettes til Sandra Trefzer, str@au.dk, eller Rasmus Stensgaard, rst@au.dk,  Brugeroplevelser.

AU IT