Skift af leder for Infrastrukturteamet

06.06.2019 | Karen Bjorholm Viberg

René Vindum har af personlige årsager valgt at opsige sin stilling som teamleder, for at skifte til et job nærmere sin bopæl i Viborg.

René stopper hos AU IT med udgangen af juni og vil i de kommende uger arbejde på at afslutte en række igangværende projekter, ligesom der vil være behov for at fastholde en række aftaler og procedurer.

Vi vil hurtigst muligt opslå stillingen og vi forventer at kunne ansætte en ny teamleder i juli, således at stillingen kan tiltrædes 1. september.

I den mellemliggende periode vil jeg varetage teamledelsen, og det betyder, at jeg i denne periode vil flytte mit kontor til 5124-gangen.

Tak til René for indsatsen og god vind fremover!

Mvh Søren Christensen

AU IT