MUST WIN-Battles og APV 2020

10.01.2020 | Karen Bjorholm Viberg

Kære alle, på dagens morgenmøde præsenterede jeg sammen med Steffen følgende, som I alle skal have kendskab til:

Som jeg nævnte på fællesmødet d. 19/12 har vi 3 MUST WIN BATTLES for 2020 i AU IT

  • Levere på Digitaliseringsstrategien og samtidig holde sikker og stabil drift
  • Udarbejde ny strategi for AU IT som skal afløse det nuværende målbillede
  • Arbejde videre med kompetenceudvikling

En væsentlig forudsætning for, at vi kan lykkes med vinde vores MUST WIN BATTLES er, at vi har en god trivsel og et godt arbejdsmiljø. Der er siden vores APV-måling i foråret 2019 blevet arbejdet godt med APV-handleplaner i de enkelte team og det er vigtigt, at dette arbejde fortsætter. Vores nuværende system til måling af APV giver mulighed for at gentage målingen oftere end hvert 3. år og vi har i LSU/LAMU besluttet, at vi gerne vil benytte denne mulighed og derfor skal vi i uge 9 og 10 gennemføre en ny APV-spotmåling i AU IT. Vi vil denne gang kun måle på det psykiske arbejdsmiljø i modsætning til i foråret 2019, hvor vi både målte på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Jeg vil opfordre jer alle til at besvare spørgeskemaet, så får vi det mest retvisende resultat. Besvarelserne i den psykiske APV er som altid anonyme.

Som Steffen fortalte igangsætter vi nu arbejdet med at få udarbejdet ny strategi for AU IT. Det er rigtig vigtigt, at både ledelse og medarbejdere involverer og engagerer sig i denne proces, så vi alle bidrager til at bevæge AU IT i den rigtige retning. Se de slides Steffen præsenterede i morges.

Tema 10 i digitaliseringsstrategien omhandler informationssikkerhed og it-sikkerhed har stor betydning for vores evne til at holde sikker og stabil drift. Jeg fortalte i dag på mødet om virksomhed, som var blevet udsat for et ransomware-angreb, hvor virksomheden på kort tid havde fået krypteret 7500 servere og 40.000 klienter. Virksomheden havde heldigvis en sikker kopi af deres AD-domain controller og deres backup var ikke ramt, så det var muligt for dem at få etableret normal drift i løbet af en måneds tid. Tabet var på mere end 1,5 mia. euro. AU står sammen med de øvrige universiteter overfor et højt trusselniveau, da både statslige og ikke statslige aktører har interesse i forskningsområdet. Jeg vil i den kommende tid rette et særligt fokus på, at vi sikrer fremdrift i initiativerne vedrørende it-sikkerhed og at vi styrker vore evne at kunne forsvare os mod disse trusler. Det er også vigtigt, at vi hver især tænker over, hvordan vi kan minimire risikoen for brud på vores it-sikkerhed. Så husk at låse din pc, når du forlader den! – jeg har allerede fanget en synder i dag……

Peter Bruun

AU IT