Nyt fra it-ledelsen

21.02.2019 | Karen Bjorholm Viberg

Kære alle, hermed nyt fra jeres vicedirektør

 

Første drøftelse af investeringsplanen for AU’s Digitaliseringsstrategi

I går drøftede universitetsledelsen (UL) den samlede investeringsplan for AU’s Digitaliseringsstrategi. UL tog rigtig godt imod forslaget, og der var stor ros til den måde, vi har løst opgaven på og til det materiale, som er blevet produceret. UL anerkender, at der er behov for at foretage investeringer i digitalisering og vil gerne bruge mere tid på at forstå det meget omfattende materiale bag investeringsplanen. Det er derfor aftalt, at der afsættes to timer d. 13/3, hvor UL får mulighed for at komme mere i dybden med de forskellige emner i planen og har bedre tid til at drøfte mulighederne for at finansiere planen.  UL gav desuden udtryk for, at man støtter ideen i det fremlagte forslag om, at styring af det samlede initiativ skal forankres bredt (altså med deltagelse af ledelsesrepræsentanter for både forskning, uddannelse og administration) og højt (med deltagelse af repræsentanter for UL). Alt i alt synes jeg det var en god og sober behandling og jeg er sikker på, at det nok skal lande fornuftigt d. 27/3, når den endelige beslutning skal træffes.

APV

Lige om lidt lander spørgeskemaet til fysisk og psykisk APV i vores mailbokse og jeg vil opfordre alle til at besvare skemaet. Det er vigtigt, at vi bruger muligheden for at tage temperaturen på, hvordan vi trives i vores arbejde, og hvordan vi oplever arbejdsmiljøet i AU IT. Du kan læse mere om APV 2019 her.

Ledelsesseminar for Store Ledergruppe (SLG)

Tirsdag og onsdag var SLG (alle ledere i AU IT og it-supportcheferne) på vores årlige seminar. Tirsdag formiddag var afsat til at drøfte indholdet af en ledergruppeeffektmåling, vi har fået udarbejdet med henblik på at arbejde struktureret med at forbedre vores samlede evne til at lede AU’s it-organisation. Vi havde en konsulent med fra HR, som gav en fin tilbagelæsning af resultaterne af måling og som faciliterede den efterfølgende dialog om, hvordan vi kan holde fast i det, vi er gode til sammen, men samtidigt forbedre os på områder, hvor vi ikke er så gode. Det er vigtigt for mig, at vi også som ledere – både individuelt og som gruppe – kontinuerligt har fokus på, hvordan vi løser vores ledelsesopgave og det er vigtigt, at vi dyrker sammenholdet i ledergruppen og hele tiden stræber efter at blive bedre til at bedrive ledelse sammen. Tirsdag eftermiddag brugte vi dels på at arbejde med, hvordan vi skal eksekvere på investeringsplanen for AU’s Digitaliseringsstrategi, når beslutningen fra UL forelægger d. 27/3 og dels på en teambuildingsøvelse med udgangspunkt i vores MBTI-profiler (Det kom der mange gode grin ud af, men også indsigter i vores forskellige personligheder). Onsdag formiddag blev brugt for at arbejde videre med at formulere de indsatser, som vi skal arbejde med i 2019 under AU IT’s målbillede (se præsentationen fra vores fællesmøde d. 19/12-2018). Ligeså snart vi har det samlede materiale klart, vil det blive præsenteret for jer på jeres team- eller afdelingsmøder.

Kompetenceudvikling

Som jeg nævnte på fællesmødet d. 19/12-2018 anser jeg det for afgørende vigtigt, at vi – både ledere og medarbejdere – hele tiden har fokus på, hvordan vi kan udvikle vores kompetencer. Vi skal insistere på kompetenceudvikling og vi skal afsætte tid og ressourcer til det. Og det er et fælles ansvar for ledelsen og medarbejderen at sikre, at det sker. Vi er fra ledelsens side i gang med at afsøge mulighederne for at bruge en mere struktureret metode til at afdække kompetencebehovet i AU IT og jeg forventer, at vi inden længe har et udspil klart, som vi kan drøfte både i LSU og mere bredt. Med udgangspunkt heri vil vi så mere målrettet kunne igangsætte kompetenceudviklingsaktiviteter både for den enkelte og for forskellige målgrupper.     

Rundstykkemøder

I morgen kommer jeg forbi til rundstykkemøde i kantinen, hvor AU IT giver brød til at alle, der møder op. I skrivende stund er der næsten 90 tilmeldinger og det glæder mig meget, at så mange gerne vil deltage, om end det nok bliver lidt trangt!

Med venlig hilsen

Peter Bruun

AU IT