Rigtig god sommer!

En sommerhilsen fra Peter Bruun

30.06.2017 | Peter Bruun Nielsen

Kære medarbejdere,

Selvom det ikke lige er til at se det, så er sommeren over os. Nogle er allerede gået på ferie, mens mange ligesom mig har sidste arbejdsdag i dag og starter ferien på mandag. Jeg skulle egentlig starte ferien med at sejle, men med udsigt til regn og kuling, har vi ændret planer, og tager sydpå og udsætter sejladsen til vejret bliver bedre i DK. Jeg ser frem til en dejlig og afslappende ferie, hvor jeg kan nyde samværet med familie og venner og rigtig få koblet af, og jeg håber, I alle får mulighed for det samme.

Når jeg ser tilbage på, hvad vi har udrettet i AU IT i første halvdel af 2017, så synes jeg, vi har god grund til at være stolte, men også lidt forpustede. Vi har stort set leveret på alle deadlines i de prioriterede projekter, men har også haft fremdrift på en række af de ikke-prioriterede projekter (dem vi nørkler med, når vi en sjælden gang har en ledig stund). Tjek & Go har fyldt rigtig meget i foråret, og vi har måttet trække mange ressourcer ind i projektet for at komme i mål. Men det lykkedes med bravour og idriftsættelsen gik over al forventning. En anden vigtig milepæl var ibrugtagning af vores nye datacenterfaciliteter i Stilling, som fremadrettet skal være vores primære datacenterfacilitet. Også dette blev gennemført meget professionelt og uden nævneværdige problemer. Udover de mange projektleverancer, leverer vi fortsat en meget stabil og sikker drift. Vi kan med god grund være stolte af vores meget høje oppetid både på infrastrukturen og vores mange systemer. Det er bemærkelsesværdigt, at vi er kommet uskadte igennem den sidste måneds to store virusudbrud, som lagde mange store organisationer og virksomheder ned. Det skyldes ikke kun held, men også at vi er godt forberedte og godt beskyttet. Sidst men ikke mindst så leverer vi jo et hav af større og mindre vedligeholdelses- og udviklingsopgaver inden for vores systemforvaltningskapacitet. Det er i sig selv en kæmpe succes, men vi skal blive bedre til at skønne på det. Så en kæmpe tak fra mig til alle jer, der dagligt knokler for at forvalte vores systemer til glæde for vores mange brugere.

Jeg har inden for de sidste par måneder været på rundtur til fakultetsledelserne for at drøfte, hvilke behov de ser, at institutterne og forskningsmiljøer har for ydelser fra AU IT og om de med fordel kan bruge os mere, end de allerede gør. De gav alle udtryk for en stor tilfredshed med de leverancer, de får fra AU IT og it-supporten, og de har en oplevelse af, at det er blevet markant bedre inden for de seneste par år. At de har den opfattelse, skyldes den store, engagerede og kompetente indsats, I alle yder hver dag for at give vores brugere den bedst mulige service. De vil også gerne alle i tættere dialog med os om, hvordan institutterne og forskningsmiljøerne kan gøre optimal brug af vores ydelser. Det er derfor aftalt, at jeg efter sommerferien skal på rundtur til en række af vores institutter for at drøfte dette nærmere. Det ser jeg frem til.

Når man læser Arnolds blogindlæg fra det første halvår i 2017, så handler de jo stort set alle om, at digitalisering rummer uanede muligheder for at udvikle og effektivisere de services, som vores forskere, undervisere og studerende har behov for, og at vi i administrationen skal kunne gribe de muligheder. I AU IT har vi de rigtige forudsætning og kompetencer til at drive og være en helt central aktør for digitalisering på AU. Den position skal vi fastholde og udbygge, for det har AU brug for. Det kræver, at vi i de kommende år udvikler vores evne til at være forretningsorienterede og en strategisk partner inden for digitalisering på AU. Vi skal også gribe de mange muligheder, der ligger i cloud-teknologien og blive bedre til at inddrage eksterne parter, når vi har brug for ekstra kapacitet eller særlige kompetencer. I chefgruppen har vi derfor nu taget fat på at formulere en vision for AU IT med en 5-årig horisont og det arbejde, vil vi selvfølgelig involvere jer i i den kommende tid.

Til sidst vil jeg gerne på vegne af styregruppen for Udfasning af gamle AD’er opfordre alle, som endnu ikke har fået opgraderet deres PC til Windows 10 og flyttet til uni-ad’et, om at få lavet en aftale med FA-supporten.

I ønskes alle en rigtig dejlig og afslappende sommerferie!    

Administrative forhold