LSU & LAMU i AU IT

Læs og lær mere om LAMU & LSU

På denne side kan du læse mere om, hvem LSU og LAMU er og, hvad deres formål er.

Derudover kan du også finde:

  • En kalenderoversigt over møder for LSU, LAMU og LSU/LAMU for resten af perioden
  • Links/genveje som sender dig videre til information om de forskellige samarbejdsudvalg her på AU
  • Mødereferater fra LSU, LAMU samt LSU/LAMU møder
  • Hvem fra AU IT, der er medlem af LAMU og LSU

Hvis du har nogle spørgsmål vedr. fx arbejdsmiljø eller personalepolitikker, skal du kontakte én af medlemmerne i det pågældende udvalg. Er du i tvivl om, hvilket udvalg er det rigtige, så beskrives LSU og LAMU nedenfor.

Hvem er LSU og, hvad er deres formål?

LSU er det lokale samarbejdsudvalg, og er det niveau i AU’s samarbejdsstruktur, som er nærmest medarbejderne. 

Hvis du har et emne, som du gerne vil have diskuteret i LSU AU IT, er du velkommen til at kontakte en af samarbejdsudvalgets repræsentanter.

Hvem er LAMU og, hvad er deres formål?

LAMU er det lokale arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøudvalget skal tage hånd om arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen og forebygge, at nye problemer opstår. Nedenfor er opstillet nogle af de temaer som LAMU tager hånd om. Indenfor det:

Psykiske arbejdsmiljøforhold, kan det fx være:

  • Forebyggelse og afhjælpning af stress
  • Fremme af trivsel
  • Mobning og chikane

 

Fysiske arbejdsmiljøforhold, kan det fx være:

  • Kontorindretning
  • Påvirkning fra stoffer og materialer

Ønskes et tema taget op, kan dette ske ved henvendelse til et af arbejdsmiljøudvalgets medlemmer. Du kan læse mere om LAMU’s opgaver og ansvarsområder her.