Retningslinjer for webredaktører på IT-sektionen

Her på siden finder du retningslinjerne for, hvordan du som webredaktør opbygger og vedligeholder sider på IT-sektionen på medarbejderservice. Alle retningslinjer tager udgangspunkt i de fælles retningslinjer for medarbejderservice.


Hvem gør hvad?

Tovholderens opgaver

 • Sikre at alle sider har en webredaktør
 • Sørge for passende overlevering ved personaleudskiftning
 • Sikre at best practice bliver overholdt på siderne om IT
 • Sikre at nye initiativer fra koordinationsgruppen for Medarbejderservice bliver videreformidlet til de sideansvarlige og bliver implementeret
 • Sikre at webredaktørerne 1 gange årligt tjekker, om deres sider stadig er relevante og opdaterede
 • Sørge for at forsiden til sektionen bliver vedligeholdt
 • Fungere som kontaktperson for emneindekset

Webredaktørens opgaver

 • Sikre at indhold er opdateret
 • Sikre der bliver gjort overvejelser om relevans og brugervenlighed
 • Sikre faglig kvalificering af indhold
 • Slette indhold, der ikke er aktuelt længere
 • Sikre de rette kompetencer til vedligeholdelsen af siderne 
 • Sikre at der er taget stilling til oversættelse af siderne

Skabeloner

Vejledninger

Alle vejledninger (sider under menupunktet 'Vejledninger') skal bygge op efter vejledningsskabelonen.

 • Vejledningsskabelon 1
 • Vejledningsskabelon 2

IT-support-sider

Under opbygning


Best practice

Økosystemet for IT-sider

Tovholdere

Rasmus Stensgaard

Specialkonsulent AU IT - Brugeroplevelser

Sandra Trefzer

User experience konsulent AU IT - Brugeroplevelser