NSP De 10 Bud

NSP - opgavehåndteringssystem

De 10 bud når du anvender NSP

1. Beskriv en sag/opgave grundigt inden du sender den videre.

2. Gem tilføjelser og ændringer som interne kommentarer på sagen/opgaven.

3. Send altid en ny sag/opgave til en gruppe, aldrig til en medarbejder. Hvis et supportcenter rummer flere grupper/lokationer og man er i tvivl om hvor sagen/opgaven skal hen, så sendes til hovedgruppen (Arts IT, BSS IT, ST IT, HE IT, FA IT).

4. Opgaver modtaget fra andet team/kollega løses og markeres med status ”løst”. Sager modtaget fra andet team/kollega løses, markeres med status ”løst” og tildeles retur til den agent sagen er kommet fra. Husk at markere den afsluttende kommentar som en løsning.

5. Studentermedhjælpere må ikke tildele sager/opgaver til driften. Disse skal omkring en supporter først.

6. Hvis en sag/opgave vurderes som haster ud fra urgency impact (Vigtighed: Høj/Omfang: Alle brugere) følges den op af et opkald til den relevante medarbejder eller leder.

7. Sagen/opgaven sendes til det team, hvor vi vurderer den naturligt hører hjemme.

8. Sørg for at en kollega/koordinator holder øje med dine sager ved sygdom og ferie

9. Hold alle mails i Nilex så man altid kan se hvad der er sendt.

10. Der er plads til forbedringer fra alle parter. Forslag er velkomne på nsp.it@au.dk.

Tilbage