Afdelinger i AU IT

 IT-Stab

 • Sekretariatet
 • Informationssikkerhed
 • Omnibus

Portefølje

 • Projekter
 • Arkitekturteamet

Udvikling og brugeroplevelser

 • Brugeroplevelser

Brugeroplevelser arbejder med at skabe de bedste rammer for universitetets digitale kommunikation på især universitetets hjemmeside, og har systemansvar for universitetets CMS (TYPO3) og en række tilknyttede systemer, samt udfører analyse og designarbejde.  

 • Udvikling

Drift 

Drift tager sig af den daglige It-drift, mens Udvikling arbejder med systemudvikling af nye it-projekter. Så snart et projekt er i drift, flyttes det til Drift, så det bliver tydeligt, hvornår et it-projekt er under udvikling, og hvornår det er i drift. 

Afdelinger i driften:

 • Infrastruktur
 • Generelle Applikationer
 • Administrative Applikationer
 • FA IT-Support

FA-support. Supporten modtager henvendelser fra Fællesadministrationens medarbejdere med It spørgsmål - mail til adm.it@au.dk / tlf.nr. 87 15 09 55