SLG (Store LederGruppe)

Formålet med denne side

Her kan du finde dagsordenen for SLG (Store LederGruppe) møderne. Der vil ikke blive lagt referater ud fra møderne, fordi der ikke tages referat. Formålet med denne side er at synliggøre, hvad der drøftes i SLG og dermed give dig en indsigt i, hvad der foregår.
Det forventes, at teamleder selv orienterer sit team om, hvad der er blevet drøftet på møderne.
Denne side kan derfor bruges som afsæt til en samtale med din leder. Dagsordenen lægges op et par dage før mødet.