• Mødelokaler og bærbar projektor

Booking af egne mødelokaler


AU Økonomi og Bygninger råder over 15 mødelokaler/grupperum fordelt med 3 i bygning 1912 og 12 i bygning 1918.

Der er oprettet en kalender i Outlook for hvert mødelokale. Booking af et lokale sker via en mødeindkaldelse i Outlook.

  • Det tilrådes, at tjekke om det ønskede lokale er ledigt, før der indkaldes til/planlægges møder, kurser eller andre arrangementer
  • Det tilrådes, at der ikke bookes større lokaler end der er behov for
  • Frokoststuen kan bookes til særlige arrangementer, og hvis der ikke er andre lokaler til rådighed (booking heraf sker via Staben).

Oprydning i lokalerne

  • Der er ikke servicering i lokalerne - dette står mødedeltagerne selv for.
  • Mødedeltagerne er ansvarlig for oprydning efter sig selv i lokalerne. Det vil sige, at kaffe, kaffetilbehør, andet service, plancher, notes og lign. skal fjernes efter brug, så lokalet er klar til næste møde.

Booking af bærbar projektor

AU Økonomi og Bygninger råder over 2 bærbare projektorer, der kan bookes til tjenestlig formål.

  • Booking heraf foregår gennem gennem Outlook, hvor de er oprettet som følgende:
  • Projektor afhentes - og afleveres efter brug - i Receptionen/Omstillingen.
  • Oplever du fejl på projektoren skal dette oplyses, når den afleveres.