• Tjenestebiler og Brobizz

Booking af tjenestebil

AU Økonomi og Bygninger ejer 3 tjenestebiler:

  • VW Passat (4 personer)
  • VW Golf (4 personer)
  • VW Caddy (2 personer)

 

Bilerne kan reserveres af medarbejderne i AU Økonomi og Bygninger via Outlook. Hver bil har sin egen kalender, hvor man kan se om bilen er ledig på det ønsket tidspunkt. Reservation foregår via en mødeindkaldelse.

Annullering af reservation

Hvis tjenestebilen ikke er afhentet inden for 1 time efter reservations starttidspunktet vil reservationen blive annulleret.

Hvem må anvende tjenestebilerne?

Som hovedregel må tjenestebilerne kun anvendes af AU Økonomi og Bygningers medarbejdere. Dog er det tilladt at have en rådgiver med i bilen til eksempelvis et byggemøde, når den pågældende har en arbejdsfunktion i relation til Aarhus Universitet.

Afhentning og aflevering

Nøgler og Statoil brændstofkort afhentes – og afleveres efter brug – i Omstillingen. Statoil brændstofkort må kun anvendes til køb af brændstof, sprinklervæske eller lign. Det må ikke anvendes til betaling af broafgifter, forplejning og lign.

Ved heldagsreservationer skal tjenestebilen så vidt muligt afhentes og returneres samme dag. Bilen skal afleveres ryddelig, tømt for affald samt være tanket helt op.

Ved små ærinder skal tjenestebilen ligeledes afleveres ryddelig, tømt for affald, og det skal sikres, at der er et rimeligt omfang brændstof tilbage efter den pågældende kørsel i bilen.

Du er forpligtet til at gøre opmærksom på skader eller andre konstaterede defekter/mangler i låneperioden.

Kørebogen, der ligger i handskerummet, skal udfyldes med præcis udregning af antal kørte kilometre, tydeligt brugernavn/telefonnummer og formål/bestemmelsessted.

Uheld og forsikring

Uheld

Bliver du impliceret i et færdselsuheld skal du kontakte SikkerhedsPartner A/S. Telefonnummer og AU’s abonnementsnummer findes bagerst i kørebogen. Modpartens navn, telefonnummer og forsikringsselskab samt bilens registreringsnummer noteres i kørebogen og meddeles til Omstillingen.

Ved skader på bilen noteres dette ligeledes i kørebogen, og meddeles ved aflevering af nøgler mv. i Omstillingen. Hvis der er en anden part involveret skal førerens navn, telefonnummer og forsikringsselskab samt bilens registreringsnummer noteres.

Forsikring

AU er selvforsikret, hvilket betyder, at AU hæfter fuldt ud for eventuelle skader.

Kørsel i udlandet

AU Økonomi og Bygningers tjenestebiler må kun undtagelsesvis anvendes til kørsel i udlandet. Ved kørsel i udlandet skal der tegnes en ansvarsforsikring – læs mere herom under Rejseforsikring.

BroBizz

AU Økonomi og Bygninger ejer 3 Brobizz’er, som ansatte i AU Økonomi og Bygninger kan reservere via Outlook – de er ligeledes oprettet med selvstændige kalendere.

Brobizz kan også reserveres, hvis du benytter din egen bil til et tjenstligt formål.

Brobizz afhentes – og afleveres efter brug – i Omstillingen.

Molslinjen

Brobizz kun må anvendes til betaling af færgeoverfart, hvis:

  • alle flex, lavpris eller standardbilletter er udsolgt eller
  • det ikke har været muligt, at købe en flex, lavpris eller standardbillet online eller via app på mobiltelefon

Biler

BroBizz