• Lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

  • Økonomi og Bygninger

Det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) er et kollektivt organ, der er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Økonomi og Bygninger.

LAMU varetager den lokale koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og sundhed i Økonomi og Bygninger.

Da der er opgaver/områder, som LAMU og LSU (samarbejdsudvalg) begge skal behandle, afholdes møderne på samme dag med et fællesmøde imellem de to udvalg.


Ledelsesrepræsentanter

Niels Jørgen Rasmussen, vicedirektør
(formand)
Arne N. Skov, Regnskab

Medarbejderrepræsentanter

Linda Udengaard, Regnskab
(næstformand)
Esther S. T. Henriksen, Byggeri og Planlægning
Anja Munch Larsen, Regnskab