Oprettelse af rejsebevillinger på DR1

08.01.2020 | Frank Seerup Johansen

”Det er nu muligt at håndtere rejsebevillinger på DR1, da AU ikke har indberetningspligt til Skat på studierejser, jf. vejledning om "Oprettelse af rejsebevillinger på DR1...". Ved rejsebevillinger/legater er det bevillingsgiveren, der har indberetningspligten og rejsebevillingen/legatet indgår ikke i den skattepligtige indkomst

Forsiden