17 nye institutledere ansat på Aarhus Universitet

Med ansættelsen af 17 ud af 26 nye institutledere er Aarhus Universitet nu nået et væsentligt skridt videre med at få ledelserne på plads på de fire hovedområder. Derudover er stillingen som centerleder ved AU Herning også netop blevet besat.

25.05.2011

Otte af de resterende ni institutledere forventes at tiltræde senest den 1. september, mens den sidste stilling besættes i begyndelsen af 2012.

Institutlederne udgør sammen med dekanen og prodekanerne den strategiske ledelse af hovedområderne: Arts, Science and Technology, Health Sciences og Business and Social Sciences.

Arts

 • Institut for Kultur og Samfund – Bjarke Paarup
 • Institut for Æstetik og Kommunikation – Niels Overgaard Lehmann
 • Institut for Uddannelse og Pædagogik – Hanne Løngreen

Læs mere om institutlederne på ArtsScience and Technology

 • Institut for Husdyrvidenskab – Klaus Lønne Ingvartsen
 • Institut for Bioscience – Bo Riemann
 • Institut for Miljøvidenskab – Niels Kroer
 • Institut for Agroøkologi – Erik Steen Kristensen
 • Institut for Fødevarer – Michelle Williams
 • Institut for Molekylær Biologi og Genetik – Erik Østergaard Jensen
 • Institut for Ingeniørvidenskab (i proces)
 • Institut for Fysik og Astronomi (i proces)
 • Institut for Kemi (i proces)
 • Institut for Matematik (i proces)
 • Institut for Geoscience (i proces)
 • Institut for Datalogi (i proces)

Læs mere om institutlederne på Science and TechnologyHealth

 • Institut for Folkesundhed – Søren K. Kjærgaard
 • Institut for Odontologi – Ellen Frandsen Lau
 • Institut for Biomedicin – Thomas Gryesten Jensen
 • Institut for Retsmedicin – (i proces)

Læs mere om institutlederne på HealthBusiness and Social Sciences

 • Institut for Erhvervskommunikation – Christa Thomsen
 • Juridisk Institut – Michael Steinicke
 • Institut for Statskundskab – Thomas Pallesen
 • Psykologisk Institut – Henrik Høgh-Olesen
 • Institut for Marketing og Organisation – Karen Brunsø
 • AU Herning – Michael Evan Goodsite
 • Institut for Økonomi – (i genopslag)

Læs mere om institutlederne på Business and Social Sciences

Den faglige udviklingsproces, Forside, Nyheder