Aarhus Universitet og Aarhus Kommune i samarbejde om to ”råtunneler” under Nørrebrogade

I maj måned starter byggeriet af letbanen - og der graves samtidig ud til to kommende tunneler.

23.04.2014 | AU Planlægning

Der etableres 2 yderligere tunneler under Nørrebrogade for at skabe et sammenhængende campusmiljø.

Aarhus Universitet arbejder på at overtage bygningerne, når Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade flytter til DNU i Skejby i 2019.  En væsentlig forudsætning for skabelsen af et sammenhængende campusmiljø på tværs af Nørrebrogade er etablering af yderligere 2 tunneler under Nørrebrogade.

Tunnelerne bliver et vigtigt bindeled mellem de to meget forskellige områder: de gule bygninger i den grønne universitetspark og den mere bymæssige røde bebyggelse på den anden side af Nørrebrogade.

Den endelige udformning af de to tunneler vil indgå i en arkitektkonkurrence for hele campusområdet, så tunnelerne får en optimal udformning og funktionelt integreres i den kommende helhedsplan for området.

Ambitionen er også at give hele området et løft og tænke byen ind i projektet, så tunnelerne blandt andet kan blive en del af en cykelrute i det ”grønne bånd” langs Brabrandstien, Botanisk Have og Universitetsparken.

De forberedende tunnelarbejder - dvs. etablering af ”råtunneler” direkte under kørebanen - skal af økonomiske og praktiske årsager ske sammen med anlæggelsen af letbanen, der udføres i perioden maj 2014 til januar 2015. Etableringen kan derfor ikke afvente en overtagelse i 2019.

”Vi har haft en god og konstruktiv dialog med Aarhus Kommune om sagen, og det har resulteret i, at Aarhus Kommune lægger pengene ud, indtil en overtagelsesaftale om det tidligere Kommunehospital er på plads,” fortæller Charlotte Lyngholm, AU Planlægning. ”Denne sag er endnu et eksempel på det gode samarbejde mellem universitet og kommune, og en understregning af viljen til at finde løsninger, der gavner udviklingen af universitetet og byen”.

Administrative forhold, Medarbejdere, Forside, Nyheder