Aarhus Universitet søger nyt bestyrelsesmedlem

Mariann Fischer Boel træder ud af Aarhus Universitets bestyrelse, når hendes udpegningsperiode udløber den 1. juli 2014. Alle medarbejdere og studerende opfordres til at foreslå afløsere.

25.04.2014 | Signe Schou

Aarhus Universitet søger et nyt medlem til bestyrelse som afløsning for Mariann Fischer Boel, der stopper som bestyrelsesmedlem, når hendes periode udløber 1.juli 2014.

”Jeg har forståelse for, at Mariann efter fire år i bestyrelsen nu ønsker at træde ud. Mariann har ydet en stor indsats for Aarhus Universitet, og vi har alle nydt godt af hendes engagement og store politiske erfaring”, siger formand Michael Christiansen.

Universitetet igangsætter nu en proces med at finde et nyt eksternt medlem til bestyrelsen. Formand Michael Christiansen opfordrer alle til at komme med forslag til, hvem der skal afløse Mariann Fischer Boel, som har siddet i bestyrelsen siden juli 2010. 

Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Ud over seks eksterne medlemmer er der to repræsentanter for det videnskabelige personale, ét medlem repræsenterer universitetets teknisk-administrative personale, og to medlemmer er heltidsstuderende på universitetet.

Kravene til medlemmerne af bestyrelsen er beskrevet i Aarhus Universitets vedtægt, kapitel 2.

•   Se den nuværende sammensætning af bestyrelsen

Forud for bestyrelsens behandling drøftes forslagene i et indstillingsorgan. Det består af seks personer: formand og næstformand for bestyrelsen, to medlemmer udpeget af de akademiske råds formandsforsamling blandt universitetets videnskabelige personale samt to medlemmer udpeget blandt medlemmerne af universitetets aftagerpaneler, rådgivningspaneler og advisory boards.

Forslag til, hvem der kunne være det nye eksterne bestyrelsesmedlem, sendes til chefjurist Mads Niemann-Christensen, AU Strategi og Stab på mcnc@adm.au.dk senest den 05.05.2014.

Nyt fra ledelsen, Medarbejdere, Forside