Administration og institutter giver hinanden håndslag på samarbejde

Hvornår har forskerne og underviserne brug for administrationen, og hvordan kan arbejdet med at sikre universitetets kerneydelser bedst løftes i fællesskab? De spørgsmål skal blandt andet institutledere, funktionschefer og administrationschefer fremover mødes og aftale hvert år.

15.06.2012

Christina Breddam, konstitueret vicedirektør for AU Kommunikation. Foto: AU Kommunikation

Christina Breddam, konstitueret vicedirektør for AU Kommunikation. Foto: AU Kommunikation

”Fælles grundlag for samarbejde”. Titlen på den nye ramme for aftalerne mellem administrationen og institutterne siger ganske præcist, hvilken opgave der skal løftes.

– Det er vigtigt at skabe et fælles udgangspunkt for, hvem der skal lave hvad. Det sikrer vi ved, at institutterne og administrationen mødes og taler om, hvordan administrationen kan understøtte institutterne og dermed universitetets forskere og undervisere, forklarer Christina Breddam, der er konstitueret vicedirektør for AU Kommunikation og har stået i spidsen for den arbejdsgruppe, der har formuleret de nye retningslinjer for samarbejde.

Faste årlige møder

Den nye samarbejdsform betyder rent praktisk, at institutlederne sammen med deres sekretariatsledere fremover skal mødes med repræsentanter for vicedirektørområderne hvert år for at lave en gensidig aftale om, hvilke opgaver de har brug for, at administrationen løfter.

– Det er især vigtigt i en forandringsproces, at vi får genskabt kontakten og forbindelseslinjerne i organisationen, så vi ved, hvem vi skal gå til med en bestemt opgave og hvornår, forklarer Christina Breddam.

Ord på kompetencerne

Til brug for dialogen har vicedirektørområderne udarbejdet beskrivelser over de ydelser, de kan tilbyde. Det skal ikke ses som et bestillingskatalog, men i stedet som en oversigt over de vidt forskellige kompetencer, organisationen rummer.

– Beskrivelserne er tænkt som et oplæg til en dialog om, hvilke ydelser der kan være relevante for det enkelte institut, og hvilke opgaver der er vigtige at få løst først. Det giver en afklaring af, hvor vi skal lægge fokus, og hvordan vi kommer i ”sync” med hinanden, forklarer Christina Breddam.

Skal underbygge kerneopgaverne

Fordi der stadig arbejdes med de præcise retningslinjer for samarbejdet, igangsættes møderunden mellem administrationen og institutterne i år først i august og september. Men allerede fra næste år indledes møderne i maj og juni.

Målet med den nye samarbejdsform er at skabe en mere fleksibel og dynamisk ramme for hele universitetets administration, fortæller Christina Breddam.

– Den dynamik bliver bedst skabt, hvis man hvert år mødes og har mulighed for at justere ydelserne og give hinanden hånd på, hvordan man bedst kan bruge hinanden til gavn for hele universitetet, siger hun.

Når hele indstillingen til ”Fælles grundlag for samarbejde” er skrevet færdig i løbet af sommerferien, vil den blive offentliggjort på medarbejdere.au.dk.

Medarbejdere, Administrative forhold, Forside