Administrationen sætter brugeren i centrum med medarbejderservice

AU Kommunikation har siden marts i samarbejde med de øvrige vicedirektørområder arbejdet på at forbedre de informationer, der ligger under menupunktet administrativ service her på medarbejdere.au.dk.

20.08.2012 | AU Kommunikation

Formålet har været at sætte brugeren i centrum, så det bliver nemmere for medarbejdere på AU at finde informationer fra administrationen, som de har brug for i det daglige arbejde.

Hvad er nyt?

Den nye løsning har fået navnet medarbejderservice. Den mest nyskabende funktion er et fælles indeks på tværs af alle vicedirektørområder, hvor man kan finde de vigtigste emner fra hele administrationen uden at skulle vide, hvor informationerne kommer fra. Desuden er forsiden til medarbejderservice samt forsiderne til alle de sektioner, der ligger i venstremenuen, blevet optimeret, så de giver hurtig adgang til de mest brugte emner.

Fokus på brugerne

Redesignet baserer sig på en grundig analyse af brugeradfærd og -behov, som webbureauet Klean har været med til at udarbejde, og skal løbende evalueres og revideres på baggrund af feedback fra medarbejderne. Bl.a. er der etableret et fast brugerpanel, som skal være med til at teste løsningen i takt med, at den bliver videreudviklet. Der vil ligeledes være en feedbackfunktion på siden, som alle opfordres til at bruge, hvis man har kommentarer eller spørgsmål til medarbejderservice.

Fase to

I efteråret vil projektets anden fase blive sat i gang. Her skal hele indholdet restruktureres, så det på alle niveauer tager udgangspunkt i brugernes behov, og i højere grad kommer til at afspejle de emner, der efterspørges på tværs af hele organisationen. En anden opgave bliver at sikre, at alt indhold fra administrationen bliver flyttet fra andre hjemmesider ind i medarbejderservice, så medarbejderne kan være sikre på, at al relevant materiale er at finde her. Endelig vil der blive sat et arbejde i gang, der skal forbedre kontaktoplysningerne.

Præsentation på medarbejdermøder

For at medarbejderservice kan blive en succes, er det vigtigt at alle medarbejdere får kendskab til den. AU Kommunikation vil derfor gerne tilbyde at deltage i medarbejdermøder på institutter eller andre enheder, for at præsentere den nye løsning.

Vil du vide mere, kan du kontakte Sandra Trefzer, AU Kom – Digital eller Vibe Middelboe, AU Kom – Arts. Du kan også læse om baggrunden og følge med i processen på projektsiden.

Administrative forhold, Medarbejdere, Nyheder, Forside