Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Ændringer af mailsystemet går ind i sidste fase

Forberedelser til implementeringen af det nye fælles mail- og kalendersystem på Aarhus Universitet er gået ind i sidste fase. Tidsplanen bliver løbende opdateret, og det forventes, at alle medarbejdere er flyttet over i det fælles mail- og kalendersystem i løbet af første halvdel af 2012.

16.03.2012

Arkivfoto: Lars Kruse/AU kommunikation

Implementeringen af et fælles mail- og kalendersystem, Microsoft Exchange 2010 med mailprogrammet Outlook 2007/2010, indebærer, at alle medarbejderes mailbokse flyttes fra de nuværende mailsystemer over i det nye. Dette gælder dog ikke FirstClass brugerne, hvis mailboks ikke kan flyttes. De får i stedet for en tom mailboks i Outlook. Læs mere her.

2/3 af medarbejderne vil ikke opleve de store forandringer, når deres mailboks flyttes, da de allerede i dag er på Microsoft Exchange og bruger mailprogrammet Outlook. Se her hvilke ændringer, der sker for dig.

Nye mailadresser

I løbet af første halvdel af 2012 får alle medarbejdere også nye mailadresser. Dette sker uafhængigt af overgangen til det nye mail- og kalendersystem. Den enkelte medarbejder modtage mere information herom senere.

Vi prøver at gøre overgangen så nem som mulig

Det er en kompleks opgave at samle alle AUs medarbejdere i et fælles mail- og kalendersystem, og den enkelte bruger skal selv ind og lave en række tilpasninger, for at kunne tilgå sin mailboks, når den er blevet flyttet. Alle medarbejdere får direkte besked via mail i god tid, inden de flyttes over i det nye system. Alle opfordres til at læse de direkte mails fra AU IT grundigt.

I hele overgangsperioden bestræber AU IT sig på at yde den nødvendige support. Interesserede medarbejdere inviteres også til at deltage i informationsmøder om Outlook.

Følg med i opdatering af tidsplanen og status på implementeringen på www.au.dk/nymail

Medarbejdere, Forside
300871 / i40