Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Akademisk institution med folkeligt islæt

MatchPoints Seminar nr. 6 afvikles i maj, og igen er dørene åbne for offentligheden for at skabe dialog med det omgivende samfund.

11.04.2013 | Kristian Serge Skov-Larsen

Det var tænkt som en enkeltstående begivenhed, men er i dag en institution på Aarhus Universitet. For det kan man vel godt kalde det årlige MatchPoints Seminar, når det i år afvikles for sjette gang, og de kommende fire års seminarer allerede er ved at blive planlagt.

Ophavsmanden til MatchPoints er lektor i historie og samfundsforhold Michael Böss, der også er leder af seminarerne. Han betegner dem som akademiske konferencer eller seminarer med en ”udadvendt” profil. 

– Formålet med et MatchPoints Seminar er nemlig blandt andet at skabe dialog mellem universitetet og det omgivende samfund og behandle emner, som er relevante for det danske samfund lige nu. Derfor er seminarerne også åbne for offentligheden, fortæller Michael Böss.

Seminaret omfatter også mere folkelige arrangementer, der bliver afviklet i samarbejde med Folkeuniversitetet og diverse medier i form af en række debatarrangementer, som i nogle år har været tilløbsstykker med 500-600 deltagere.

Skaber samarbejde

Michael Böss lægger også vægt på, at seminaret har en interdisciplinær karakter.

– Et af formålene er at formidle samarbejde på tværs af de institutionelle grænser på AU. Derfor inviterer vi forskellige grupper og forskningsprogrammer til at lave workshops og stille forslag til talere, og det har der været meget stor interesse for, fortæller Michael Böss.

Det første MatchPoints Seminar i 2007 samlede forskere, erhvervs- og organisationsfolk samt embedsmænd fra adskillige ministerier i Danmark og Irland til tre dage med fokus på netop de to landes muligheder under globaliseringen.

Det skulle som nævnt have været en engangsforestilling. Men da Michael Böss efterfølgende ønskede at knytte en af hovedtalerne – den berømte samfundsteoretiker Francis Fukuyama – tættere til AU, opstod idéen om et årligt seminar, som skulle kobles sammen med udnævnelsen af en Distinguished Visiting Professor (DVP) ved AU.

Francis Fukuyama var DVP fra 2009 til 2012, hvor historikeren Alistair Thomson tog over. I år går stafetten videre til professor Robert D. Putnam, der er en af verdens førende teoretikere inden for social kapital og også vil være DVP næste år.

Robert D. Putnam holder sin første forelæsning på AU, når årets MatchPoints Seminar åbner. Her vil der være lige så mange deltagere som i 2007, der var det hidtil største seminar.

– Men vi varierer bevidst på omfanget af de enkelte seminarer. Dels har mange givet udtryk for, at det er en styrke, når seminaret ikke er alt for stort, dels ønsker vi ikke at skabe forventninger om, at det skal blive større og større år for år, forklarer Michael Böss.

International markering

MatchPoints Seminar er i dag med til at markere AU nationalt og internationalt og er derfor også lagt direkte under niversitetsledelsen med fast bevilling på omkring en halv million kroner på AU’s budget. Årets seminar er dog tildelt halvanden million kroner.

Michael Böss er allerede i fuld gang med at planlægge de kommende års seminarer. Temaet  bliver næste år “Tillid”, som bliver behandlet ud fra både politologiske, filosofisk/teologiske og pædagogisk/psykologiske vinkler. Michael Böss lægger vægt på, at temaet gør det muligt for første gang at inddrage Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i MatchPoints.

Senere følger et seminar om Arktis og rigsfællesskabet i 2015. Europa bliver temaet det følgende år, mens 2017 vies til at markere jubilæet for begyndelsen på Reformationen i 1517.

Læs mere om MatchPoints 2013 på matchpoints.au.dk

Konference, Nyheder, Forside
300871 / i40