Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Alle funktionschefer på Arts er nu udpeget

De syv funktionschefer på Arts er nu udpeget og klar til at tage fat på den nye administrative organisering på Arts. Læs portrætterne.

29.06.2011 | Marianne Ester Back

Henning Andersen

Henning Andersen - Økonomileder
I sit nye job kommer Henning Andersen til at bistå fakultetets ledelse med den overordnede økonomistyring – når budgetterne skal lægges og følges op på. Implementeringen af universitetets ny styringsmodel på Arts bliver en anden stor opgave for Henning Andersen, ligesom han får personaleansvaret for økonomimedarbejderne på det nye fakultets administrationscenter. Henning Andersen har været ansat på det tidligere Aarhus School of Business siden 1983; først som fuldmægtig og kontorchef, og fra 2005 som Budgetchef på hele ASB.

Eigil Jensen

Eigil Jensen - Teknisk chef for Business and Social Sciences og ARTS
Eigil Jensen har været ansat på det tidligere ASB siden 1995 som chef for Teknisk Forvaltning. Her har han været ansvarlig for al indkøb, ny- og ombygning, vedligeholdelse samt bygningsdrift. I sin nye stilling bliver Eigil Jensen ansvarlig for den Tekniske Forvaltning på Business and Social Sciences og ARTS. Hans opgaver bliver at arbejde strategisk med hovedområdernes bygningsdrift og den overordnede personaleledelse af hovedområdernes driftsorganisation. Derudover bliver han ansvarlig for at indsamle viden og data, fastlægge hovedområdernes behov inden for bygningsdrift, nybyg og renovering samt ansvaret for budgetprocessen. Eigil Jensen skal desuden indgå i tværgående projekter for AU. Eigil Jensen er uddannet bygningsingeniør fra Århus Teknikum 1979.

Anna Bak Maigaard

Anna Bak Maigaard - Uddannelseschef
Siden 2005 har Anna Bak Maigaard været ansat på det tidligere HUM, først som fuldmægtig og fra 2007 som områdeleder for studieområdet på Det Humanistiske Fakultetssekretariat. Hun har arbejdet med blandt andet akkreditering af studierne, studievejledning, rekruttering af studerende og betjening af dekanatet. Anna Bak Maigaard har også arbejdet med at styrke koordinering og videndeling i studieadministrationen på det tidligere HUM, og når den nye studieadministrative organisation skal opbygges i Aarhus og Emdrup ser hun frem til opgaven med at sikre en betjening af VIP og studerende, der fortsat både er kompetent og fagnær.

Joan Ottesgaard Petersen

Joan Ottesgaard Petersen – HR Partnerchef for Arts og Administrationen
Joan Ottesgaard Petersen skal være med til at opbygge partnermodellen på Arts, hvor hun får ansvaret for faglig kvalitetssikring og koordinering af daglige ledelsesunderstøttende tiltag for institutlederne. Derudover skal hun koordinere de enkelte HR-partneres indsats samt sikre den tætte sammenhæng mellem decentrale enheders behov og de specialiserede HR-funktioners tiltag og rådgivning.
Joan blev ansat som HR-medarbejder på det tidligere ASB i 2004. I 2006 overgik hun til en stilling som sekretariatsleder og assistent for institutlederen med fokus på HR på det gamle Institut for Sprog og Erhvervskommunikation.

Inge Nellemann

Inge Nellemann – IT-supportchef. Administrationscenter Arts, Emdrup
Inge Nellemann har været ansat i it-afdelingen på Danmarks Lærerhøjskole, DPU hhv. AU siden 1998. De første 4 år som projektleder i et udviklingsmiljø, derefter 6 år som leder af udvikling & projektledelse og slutteligt 3 år som it-chef inden overgangen til it-supportchef for Arts. Fokus har gennem årene været på integration mellem it-systemerne, samarbejde med forretningen og godt kollegaskab. Inge Nellemann glæder sig til sammen med medarbejdere og kollegaer at sikre den gode it-service i det administrative center Arts og i AU Administrationen”.

Signe Hvid Maribo

Signe Hvid Maribo – Kommunikationschef på ARTS
Signe Hvid Maribo har siden 2008 stået i spidsen for ASB Media, som er et tværfagligt initiativ i krydsfeltet mellem IKT, kommunikation og bibliotek. Hun har i en årrække været en del af IKT-afdelingen på ASB; først som ansvarlig for sprogteknologi og senere for e-læring. Signe vil kunne trække på sine erfaringer med kommunikation på mange forskellige platforme og medier, når hun tiltræder sin nye stilling som funktionsleder for kommunikation på Arts.

Steen Weisner

Steen Weisner – Talentchef på ARTS
Steen Weisner kommer fra en stilling på ASB som administrativ leder på den internationale MBA-uddannelse ”The Sustainable MBA”. Han har gennem en årrække arbejdet med internationalisering af uddannelser og tiltrækning af internationale studerende til Aarhus. Steen ser meget frem til arbejdet i Talentenheden, som skal have fokus på internationalisering, forskning og talentudvikling, herunder ph.d.-administration, support og services på komplekse international projekter, samt strategiudvikling på området.

 

 

Arts, Medarbejdere, Fremtidens Aarhus Universitet
300871 / i40