AU Library: Fælles fodslag giver ensartet og effektiv service

AU Library omfatter mange forskellige administrative traditioner, og mange brugere har oplevet forskellige vilkår, når de har benyttet AU Librarys faciliteter og tilbud. AU Library har netop afsluttet projektet 'Fælles Fodslag", der skal give brugeren ensartet og effektiv service.

23.05.2014 | AU Admins Template

AU og Statsbiblioteket etablerede i 2012 AU Library, og samtidig blev de ca. 20 større og mindre AU-biblioteker samlet i én organisation på AU. AU Library kom til at omfatte mange forskellige administrative traditioner, og mange brugere har oplevet forskellige vilkår, når de med et samlet AU Library fik mulighed for at benytte alle bibliotekets faciliteter og tilbud.

Derfor har det nye AU Library haft et stort behov for at sikre ensartede vilkår for alle brugere, uanset om de betjenes på AU Librarys betjeningssteder på AU eller på Statsbiblioteket. Samtidig har det udvidede samarbejde om et fælles universitetsbibliotek også medført behov for, at AU Library har en sammenhængende og effektiv administration på tværs af AU og Statsbiblioteket. 

Det er baggrunden for, at AU Library har gennemført et større projekt under navnet ”Fælles Fodslag”, som skal give brugerne en ensartet og effektiv service. Projektet er netop blevet afsluttet, og er mundet ud i en række vigtige forbedringer:

  • Fælles lånerreglement
  • Webside med dankortbetaling
  • Fælles gebyrer og priser for serviceydelser
  • Fælles procedurer og systemunderstøttelse af gebyr- og erstatningssager
  • Fælles inddrivelse af gæld via SKAT
  • Fælles procedure for udelukkelse af lånere
  • Fælles politik for eftergivelse af gæld

Selvom projektet nu er afsluttet, vil projektgruppen fortsat mødes et par gange om året for at følge erfaringerne med de nye initiativer. 

Forside