Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

AU prioriterer administrative projekter

Universitetsledelsen har nu besluttet, hvilke administrative projekter, der er vigtigst og dermed skal prioriteres på AU.

19.11.2012 | Marianne Gammelgaard

Universitetsledelsen har nu for første gang udpeget, hvilke administrative projekter, der skal prioriteres – nogle afsluttes i 2012, men de fleste fortsætter i 2013. Det, der kendetegner de prioriterede projekter er, at de involverer bredt, enten alle hovedområder, et helt hovedområde eller flere hovedområder på AU og samtidig trækker på ressourcer fra administrationen.

Listen over de 37 prioriterede administrative projekter kan findes her, hvor du også kan læse om prioritering af de øvrige projekter på AU. Vicedirektørerne arbejder netop nu på at kortlægge nøglepersoner og de nødvendige ressourcer til at føre opgaverne til dørs.

Fremover vil Universitetsledelsen hvert kvartal foretage nye prioriteringer og vurdere de gamle. Næste gang er den 7. januar 2013. Prioriteringen vil naturligvis tage hensyn til, hvad der allerede er sat i gang i 2012 og til de fagligt funderede projekter fra hovedområderne (strategiske projekter eller udviklingsprojekter), der på en eller anden vis trækker på administrative funktioner.

Skal sikre effektive projekter

Ifølge universitetsledelsen skal prioritering af projekter sikre, at hovedområderne og administrationen har overblik over de vigtigste projekter på AU og kan vurdere, hvordan de påvirker og belaster AU’s forskellige enheder.

Prioritering af administrative projekter skal medvirke til, at projekterne bliver gennemført på en effektiv og professionel måde blandt andet ved at bruge nøgleressourcer på det rette tidspunkt.

Læs mere om prioritering af projekter på AU

Administrative forhold, Medarbejdere, Forside
300871 / i40